Șefa Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate apără natura cu festivaluri pentru meșteri și artiști populari

În loc să rezolve gravele probleme cu care se confruntă ariile naturale protejate din România, șefa Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – ANANP organizează festivaluri.

Activitatea ANANP a demarat în trombă după ce agenția a angajat în martie anul acesta zeci de oameni: a organizat pe 19 aprilie 2019 prima ediție a Festivalului Ariilor Naturale Protejate.

Exact în aceeași perioadă drujbele și TAF-urile lucrau din greu în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului.

În loc să preia de la Romsilva, conform legii, acest parc, ANANP organizează festivaluri.

„Evenimentul a fost deschis de d-na Graţiela Gavrilescu, vicepremier al României, ministru al Mediului, alături de d-na Adi Croitoru, președintele ANANP”, se arată într-un comunicat al instituției.

Acest eveniment a fost organizat de ANANP în partneriat cu DC News și DC Business, din partea acestora participând Bogdan Chireac.

O anchetă Newsweek a scos la iveală faptul că: „jurnalistul” și „analistul” Bogdan Chirieac, prin firma Press Media Electronic SRL, a încasat de la PSD nu mai puțin de 1.157.149 de lei.

Festivalul este dedicat, conform aceleași surse, comunităţilor locale situate în Arii Naturale Protejate şi a reunit producători locali, artişti şi meşteri populari din cele mai fascinante teritorii naturale ale României – ariile naturale protejate.

„ ANANP își propune să promoveze, să perpetueze şi să conserve moștenirea patrimonială inestimabilă, păstrată încă în comunitățile locale din ariile naturale protejate ale României: tradiţiile, obiceiurile și arta populară”, se menționează în același comunicat scris într-un limbaj de lemn demn de perioada comunistă.

Un obiectiv important al ANANP este acela de a crea brand-ul de arie naturală protejată, venind în ajutorul producătorilor locali, de a le promova și facilita comercializarea produselor, contribuind astfel la o dezvoltare economică durabilă a comunităților din arii

Numai că ANANP nu a fost înființat pentru aceste scopuri. Legea nu prevede astfel de activități. 

Agenția funcționează conform Legii 95/2016 și are următoarele atribuții:

– propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;

– verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;

– coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;

– stabilește și pune în practică criterii de performanță pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;

– asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.

Activitatea ANANP este reglementată și prin Hotărârea de Guvern 997/2016:

– propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;

– propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;

– încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii;

– evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor legii;

– participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;

– elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori;

– completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;

– asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;

– completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare;

– realizează parteneriate cu instituții publice sau private, precum și cu organizații neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

One thought on “Șefa Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate apără natura cu festivaluri pentru meșteri și artiști populari

  • June 3, 2019 at 4:36 pm
    Permalink

    Agen?ia Na?ionala pentru Arii Naturale Protejate, denumita in continuare ANANP, este institu?ie publica cu personalitate juridica, finan?ata din venituri proprii ?i subven?ii acordate de la bugetul de stat ?i func?ioneaza in subordinea aut

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *